top of page

 工作間租賃熱線:   3188 1378

工作間BG_5S8A8333.jpg
海輝 map-06.png

Click入去

睇下喺邊啦!

火炭禾盛街10-16號海輝工業中心1樓2室

海輝工作間

價目表.png
平面圖.png
Hopful-102 海輝.jpg
大昌超人-03.png
大昌超人-02.png

其他地點

IMG_20200525_104255.jpg

威力工廈工作間

IMG_1400.JPG

利達工廈工作間

5S8A8379.JPG

豐盛工廈工作間

IMG_20200713_163030.jpg

華耀工廈工作間

5S8A8382.JPG

宇宙工廈工作間

IMG_20200711_125159.jpg

安盛工廈工作間

bottom of page